>  Books  >   Children & Young Adult  >   Childrens Books  >  Aphume Nobomvu
Aphume Nobomvu


Aphume Nobomvu

1 Offer from:   R 85.00

Brand: Unbranded
Model: PLID35605331

Product Information
Lena yincwadi equkethe imidlalo enkundlanye. Le midlalo idingida izimo ezehlukene abantu abaphila phansi kwazo. A collection of four Zulu one-act plays which deal with various social issues. Lena yincwadi equkethe imidlalo enkundlanye. Le midlalo idingida izimo ezehlukene abantu abaphila phansi kwazo. A collection of four Zulu one-act plays which deal with various social issues.

EAN: 9781868510658
Load Time: 1 seconds